Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Om Lichron

Lichron grundades 1994 av Margareta Chronholm, Arne Juthe och Åke Lindberg. Idag bedriver Lichron AB maskinhandel, maskinservice och eftermarknad med kunder i hela Sverige och till viss del utomlands. Lichron levererar datorstyrda bearbetningsmaskiner från finmekanik till större arborrverk. Lichron Teknik AB är ett kunskapsföretag med, teknikutbildningar och teknikgymnasium.

Utbildningsverksamheten startade i Skövde 1996 i större skala med vuxenutbildning. Funktionen byggdes 2001 ut till att även omfatta Lichron Teknikgymnasium i Skövde och Trollhättan. 2007 utökades verksamheten med ytterligare ett teknikcenter i Gnosjö.

Maskinförsäljning och service

Åke Lindberg jobbade under många år som VD för det japanska företaget Yasda Europe med säte i Skövde. År 1994 köpte han loss företaget från Yasda Japan. Vid köpet namnändrades företaget till Lichron AB. Nu kunde företaget knyta sig an andra agenturer förutom Yasda och nästa agentur samma år blev anrika Bridgeport. Portofolion växte snabbt upp till att omfatta ett tiotal fabrikat. Lichron har ett säljteam som med olika distrikt täcker in hela Sverige. Vi har ett brett utbud av maskiner. Tanken är att något ur vårt sortiment skall passa nästan alla kunder.  Vissa av produkterna kan vi sälja på delar eller hela skandinaviska marknaden. Vi sätter stort fokus på eftermarknad och har en egen serviceorganisation med tekniker ute på fältet samt reservdelshållning och telefonsupport för dig som kund. Som stöd för Lichrons säljare finns det en avdelning med applikationstekniker som i detalj kan studera kundens produktionsmöjligheter. Vi marknadsför även skärande och hållande verktyg.

Praktik och lärlingsutbildning

Lichron är, tack vare engagerade lärare med yrkeserfarenhet och tillgången av en modern maskinpark, bra på utbildning. Eleverna växer med uppgiften och har bra kunskaper med sig till sin första arbetsplats som oftast även är elevens praktikplats. Det är viktigt att förbereda eleverna på yrkeslivet och de möjligheter som finns och de krav som ställs. Lichron förmedlar praktikplatser och hjälper företagens handledare för att praktiken skall vara givande för såväl elev som företag.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning arrangeras på samtliga Lichroncenter. Dessutom utbildar Lichron sina maskinkunder i samband med maskinleverans och igångsättning av ny maskin och vid förfrågan. Genom att inledningsvis validera personalen enligt CNC Teknik 2010 har företaget ett bra underlag för att utbilda rätt person utefter de kompetenskrav som ställs i produktionen.

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras i Sverige.

Yrkescertifikat för CNC-tekniker

Sedan 2009 är Lichron Teknikgymnasium ett ackrediterat testcenter för yrkescertifikat – ett valideringssystem som Skärteknikcentrum äger. Certifikatet eller valideringssystemet kallas för CNC Teknik 2010 och är framtaget med hjälp av ett stort antal industriföretag, Skärteknikcentrum och IF Metall.