Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Unik tillverkare med många patenterade lösningar

I norra Spanien ligger Zayer en tillverkare av stora maskiner som bäddfräsar,  golvverk och portalmaskiner med erkänt hög kvalitet, unika lösningar på uppbyggnad och ensamma på marknaden med ett fullt styrt universal huvud. Maskinerna finns med fast eller rörligt bord, automatisk växling av huvud, samt i AR-serien återfinner vi maskiner i höghastighetsutförande. Alla modeller är byggda med kraftiga plangejdrar i samtliga axlar. Zayer är det enda fabrikatet på marknaden som kan erbjuda ett fullt styrt universalhuvud. Huvudets båda 45 graders vridplattor är fullt programmerbara vilket innebär att du kan bearbeta i alla vinklar du önskar.

 

Modell Thera

Modell Thera

Modell Thera

En av deras modeller är Thera en  portalmaskin av gantry-typ som finns i arbetslängder i längsled från 3 000 mm upp till 20 000 mm. Tvärrörelsen i maskinen är upp till 5 750 mm, den vertikala rörelsen är 1 500 mm. Zayer har ett fullt styrt universalhuvud med två 45 graders vridplattor  som är fullt programmerbara, vilket innebär att bearbetning kan ske i alla vinklar. Det är femsidig bearbetning som kan utföras i denna  jättemaskin. Zayers fullt styrda universalhuvud kan vridas samtidigt som spindeln roterar, vilket innebär att mycket tid sparas.

På de flesta bäddfräsar med indexerbart huvud måste man stanna spindeln för att med hjälp av en spindelaxel vrida huvudet, på detta  sätt försvinner mycket tid vid varje indexering samt att alla vinklar går ej att uppnå. Zayers universalhuvud, som är patenterat, har servomotorer i alla axlar och kan därmed indexera under spindelns rotation. En annan finess är att Thera är utrustad med plangejdrar för bästa stabilitet kombinerat med rullblock så att små förflyttningar med hög positioneringsnoggrannhet kan uppnås. Noggrannheten är hög och man undviker så kallad ”stick-slip” som återfinns i liknande maskinkonstruktioner vid små förflyttningar. 

Olika huvuden

Zayer har nio olika huvuden att välja på men med det 45 gradiga standardhuvudet kan spindeln rotera upp till 6  000 varv/minut, och maxeffekten vid bearbetning är 43 kW. Huvudet är kylt och har automatisk centralsmörjning.

iCal självkalibrering

Maskinen är också utrustad med patenterade ical som betyder intelligent kalibrering. Maskinen kan kalibrera sig själv. Om tex operatören har krockat och kört emot så kan maskinen gå fram till en kalibreringsstation och utföra ett antal mätcykler. Med Zayers patenterade huvud utför nu maskinen en egen ”nollning” och vrider sig rätt och anpassar parametrar. Ical är även användbart för företag som skall börja köra ett kundjobb där man vill vara säker på att maskinen är 100% vinkelrät innan jobbet startar.

Film

Se film om Zayers avancerade teknologi

Zayer med svarvfunktion

Zayer med svarvfunktion