Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Fleroperationsmaskin med svarvfunktion

Italiensk tillverkare av stora kraftiga fleroperationsmaskiner med svarvfunktion. Trevisan har en U-axel för att uppnå svarvfunktion. Detaljen ligger stilla och maskinen rör sig runt detaljen. Trevisan har många unika lösningar och är duktiga på fixturering. Om materialet är tufft då är sannolikheten stor att det passar en Trevisan maskin. Maskinerna klarar långa uthäng på fräshuvud och svarvbommar på grund av en unik verktygslåsning. Senaste installationen i Sverige utförde Lichron hos Sandvik.