Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Tråd och Sänkgnistar

Spanska kvalitetsgnistar med storlekar utöver det vanliga. Ona grundades 1952 och är det äldsta EDM företaget i världen, de har levererat mer än 14.000 maskiner. Ona är marknadsledande på större sänkgnistar. Högsta kvalitet återspeglar Onas varumärke

–Made in Europé!