Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Hårdsvarvning

Ledande inom hårdsvarvning

Ledande inom hårdsvarvning

Med hårdsvarvning uppnås mycket fina ytor samt hög produktivitet med korta cykeltider. För att kunna hårdsvarva med superprecision krävs först en stabil maskin med hög dämpningsförmåga. Hårdsvarvning används många gånger för att ersätta slipning som måste utföras på härdade komponenter. I härdningsprocessen uppstår oftast formförändringar, vilket gör att höga toleranskrav blir svåra att uppnå. De väsentliga fördelarna med att hårdsvarva istället för att slipa ligger i kortare cykeltider per detalj, mindre investeringskostnad i maskin, möjlighet att använda standardverktyg för bearbetningsprocess. För europamarknaden finns ett superprecsionscenter i Tyskland. Här finns maskiner för provkörning, applikationstekniker samt reservdelslager. Hardinges hårdsvarvar klarar toleranser utöver det vanliga! 

Hårdsvarv med slipspindlar

GT-27

GT-27

Lösningen för att kunna uppnå de höga toleranskraven blir att antingen tillämpa konventionell slipning eller alternativet hårdsvarvning. Med GT-27 Turn-Grind går det att hårdsvarva och slipa i samma maskin, på så sätt minskar en verkstad sina kostnader, att minska  kostnaderna med upp till 80 procent är ingen omöjlighet. Kraftigt sänkta slipkostnader innebär sänkta produktionskostnader.

Bridgeport är en av Sveriges mest sålda fleroperationsmaskiner

GX-1600

GX-1600

Bridgeport står för bra fleroperationsmaskiner med hög kvalitet. Maskinerna är välkända på svenska marknaden och finns i många verkstäder. Modellprogrammet sträcker sig från små till stora maskiner från 3 till 5-axlar. 

Bridgeport XT-630 en bra och prisvärd 5-axlig fleroperationsmaskin

Film

Se film om Hardinges fördel