Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Zayer
Kairos
Ona QX8
Sänkgnist
Yasda PX30i 5AX
33 pallets & 323 tools std.
Lichron svarvcell med
Robot
Fermat
Heavy Duty
Hyundai-Wia
5-AX
XF-6300
AXA & Lichron
-starka partners för er produktion
Hyundai-Wia
Open House

Kundevent
Nästa gång är det
din tur att följa med
Trevisan
Borrverk med svarvfunktion