Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Röhm chuck

New never used Röhm 3-jaw chuck, 260 mm diameter, sealed, downforced jaws center against axial stop. Röhm Type KBF-N. ID 432667/582-071.00
4000 daN
3800 rpm
S1033
F3
Example: Typical use for vertical lathe