Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

3-backs chuck SMW 12"

Ny Hydraulisk 3-backschuck SMWKNC S 315, 12 TUM.