Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

RZ Mekpart AB investerar i Hyundai maskiner!

2018-09-17

i-Cut 400M

i-Cut 400M

RZ Mekpart AB i Mölndal har nyligen investerat i två styck Hyundai-Wia i-CUT 380MD vilket är små snabba fleroperationsmaskiner med 2-bord i svängpalettsutförande. Hyundai-Wia har ett stort modellprogram inom segmentet små snabba fleroperationsmaskiner och valet föll på två svängpalettsmaskiner med 24.000 varv i spindeln.

RZ Mekpart AB investerar i i-CUT

RZ Mekpart

RZ Mekpart

RZ Mekpart tillverkar sportpedaler för bilindustrin. Mestadels bearbetning i Aluminium.

Efter denna investering har RZ Mekpart tre maskiner av modell i-CUT 380MD. Styrsystemet kommer från Siemens modell 828 med ShopMill dialog och 3D Simulation.


Karakteristiska drag: Snabb med mjuka rörelser

i-CUT380MD

i-CUT380MD

RZ Mekpart valde i-CUT 380MD vilket är en svängpalettsmaskin med 2 bord. Vardera bordets storlek är 650x400mm. Spindeln har en BT30 Big Plus (kona med flänskontakt), 24.000 varv och 10,5 kW effekt. Kylvätska genom spindel 20 bar. Maskinen har en snabbtransport på 50m/min och en acceleration på 1G. Mekpart valde också den snabba dubbelarmsväxlaren med 20 platser i magasinet. Styrsystemet kommer från Siemens modell 828 med ShopMill dialog och 3D Simulation. 

Mekpart roterande trummfilter

Trummfilteranläggning

Trummfilteranläggning

RZ Mekpart bearbetar mycket material i Aluminium och extrautrustade därför maskinen med en spån- och kylvätskeanläggning innehållande en roterande trummfilteranläggning med hög spol- och filtreringskapacitet. Det roterande trummfiltret filtrerar effektivt bort spånor från att komma förbi och täppa till munstycken med mer. Också denna anläggning kommer från Hyundai-Wia som har all utrustning under ett tak!