Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Yasda på EMO i Hannover 18-23 September

2017-08-06

Yasda PX30i, 314 verktygsplatser & 33 paletter standard

Yasda PX30i, 314 verktygsplatser & 33 paletter standard

Många nyheter i montern, se bifogad pdf fil.