Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Hyundai-Wia på EMO i Hannover 18-23 September

2017-08-06

Många nyheter i montern, se bifogad pdf fil.