Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

KPMV förstärker maskinparken

2016-06-10

Karlskrona Precisions Mekaniska Verkstad investerar i en svarv från Hyundai-Wia. Modell L210LA förstärker befintlig maskinpark. Svarven klarar att svinga 550mm och har en svarvlängd på 530mm, 65 mm stångkapacitet med en 8 tums chuck. Snabbtransport 36m/min och ett styrsystem från Fanuc modell 32i.