Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Driftsäkerhet & Automation

Takamaz är ett japanskt företag som specialiserat sig på att tillverka svarvar med hög kvalitet och driftsäkerhet. Företaget grundades år 1961. Takamaz svarvar är stabila och har mycket hög noggrannhet. De första CNC-svarvarna kom till Sverige i början på 80-talet. Takamaz största marknadssegment ligger hos bilindustrin. Svarvarna har genom åren mot bilindustrin utvecklats att vara snabba och prismässigt konkurennskraftiga. Det finns ca 20 modeller i Takamaz sortiment mestadels mindre svarvar med hög automatiseringsgrad såsom robotar och mätsystem ofta Turn-key lösningar. Takamaz automatiserade svarvlösningar är ofta mycket konkurennskraftiga i pris och prestanda i jämförelse mot andra konkurrenter.