Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Precision is our nature

Hardinge grundades år 1890 i Chicago. Första produkterna var svarv och borrmaskiner för klockindustrin. Idag finns det fabriker runt om i världen. Den mest kända fabriken ligger i Elmira USA, här tillverkas de välkända svarvarna med superprecision. För europamarknaden finns även ett superprecsionscenter i Tyskland. Här finns maskiner, applikationstekniker samt reservdelslager. Hardinges hårdsvarvar klarar toleranser utöver det vanliga! 

Hårdsvarvning

Ledande inom hårdsvarvning

Ledande inom hårdsvarvning

Hårdsvarvning är inte en ny teknik, trots det är rätt många inom verkstadsindustrin obekanta med metoden och dess fördelar. Med hårdsvarvning uppnås mycket fina ytor på detaljerna och hög produktivitet med korta cykeltider uppnås. För att kunna hårdsvarva med superprecision krävs först en stabil maskin med hög dämpningsförmåga därefter noggranna styrsystem som kan kompensera bort eventuellt små mekaniska glapp. Hårdsvarvning används många gånger för att ersätta den efterbearbetande slipningen, som måste utföras på härdade komponenter. I härdningsprocessen uppstår oftast formförändringar, vilket gör att höga toleranskrav blir svåra att uppnå. De väsentliga fördelarna med att hårdsvarva istället för att slipa ligger i kortare cykeltider per detalj, mindre investeringskostnad i maskin, möjlighet att använda standardverktyg för bearbetningsprocess.

Hårdsvarv med slipspindlar

GT-27

GT-27

Lösningen för att kunna uppnå de höga toleranskraven blir att antingen tillämpa konventionell slipning eller alternativet hårdsvarvning. Med GT-27 Turn-Grind går det att hårdsvarva och slipa i samma maskin, på så sätt minskar en verkstad sina kostnader, att minska  kostnaderna med upp till 80 procent är ingen omöjlighet. Kraftigt sänkta slipkostnader innebär sänkta produktionskostnader.

Film

Se film om Hardinges fördel