Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Robotcell med vision
På lager
Omg leverans
EMO
2017
Yasda PX30i 5AX
33 pallets & 314 tools std.
Okamoto
slipmaskiner
Hyundai-Wia
Fabrik
Hyundai-Wia
Factory automation
Zayer
Kairos
NYA 5-AXLIGA
BRIDGEPORT
XT-630 5-AX
Hyundai-Wia maskin
Hyundai robot
Zayer
Ledande teknologi och kvalitet
Hyundai signar
Andreas
Mikkelsen
till Rallyteamet
Hardinge
ledande på hårdsvarvning