Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

På Lager
Yasda PX30i 5AX
33 pallets & 314 tools std.
På Lager
Hyundai-Wia L700LMA
Trevisan
Borrverk med svarvfunktion
Robotcell med vision
På lager
Omg leverans
På Lager
Akira-Seiki SV1050
Hyundai-Wia maskin
Hyundai robot
Hyundai-Wia
modell KH-1000
Yasda
Zayer
Kairos
Fagima
2 maskiner i en
5-AX + 3-AX
Lichron på
Elmia
Hyundai-Wia
Factory automation