Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Hyundai-Wia
Fabrik
Lagermaskin Fagima
2 maskiner i en
5-AX + 3-AX
Hyundai-Wia
Factory automation
Yasda PX30i 5AX
33 pallets & 314 tools std.
Zayer
Kairos
NYA 5-AXLIGA
BRIDGEPORT
XT-630 5-AX
Hyundai-Wia maskin
Hyundai robot
Hardinge
ledande på hårdsvarvning