Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Yasda PX30i 5AX
33 pallets & 314 tools std.
Robotcell med vision
På lager
Omg leverans
Trevisan
Borrverk med svarvfunktion
På lager
Hyundai-Wia
LV2000MM
Karusellsvarv
Turning dia 2M
Moving column
Hyundai-Wia L700LMA
Hyundai-Wia maskin
Hyundai robot
Hyundai-Wia
modell KH-1000
Yasda
Zayer
Kairos
Fagima
2 maskiner i en
5-AX + 3-AX
Lichron på
Elmia
Hyundai-Wia
Factory automation